Med 10 års erfarenhet av korrekturläsning och textbearbetning som bisyssla bestämde jag mig för att ta steget fullt ut och arbeta med ord, text och språk på heltid. Parallellt med uppstarten av mitt företag Polarull studerar jag engelska vid Umeå universitet i syfte att kunna erbjuda översättningstjänster av hög kvalitet.

Jag åtar mig kortare texter, webbtexter, artiklar, barnlitteratur, facklitteratur & skönlitteratur.

  • Korrekturläsning och textbearbetning av svenska texter.
  • Översättning från engelska till svenska.

/Camilla

Polarull finns också på följande platser:

Polarulls hemsida (under uppbyggnad)

Polarull på Twitter

Polarull på Facebook