Sedan tidigare visste jag om hotet mot Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). I morse fick jag av min far reda på hotet mot Sveriges Radios Grammofonarkiv.

I båda fallen är regeringens enda kommentar att de inte lägger sig i enskilda myndigheters eller koncerners drift & organisation.

Är det fler arkiv som hotas av nedläggning/utförsäljning?

Där regeringens enda svar på oroliga frågor är:

– det är inte mitt bord.

..?!

Även om politikerna inte ska lägga sig i hur en organisation drivs är det ju de som sitter på pengamakten. Morr.

Kommentera?